Download

PEMBUKA PENA

Cari

IKLAN

KALAM MUJADDID
JOM IKUT DARI FACEBOOK!!!!!!!!

Jom jadi member!!!

Wednesday, November 2, 2011

PELIK SUNGGUH MEREKA INI….. !!!!


Bismillahirrahmanirrahim….. Betul ke Malaysia di ambang krisis urus tadbir yang mendukacitakan???? Saya tidak mahu mempersoalkannya mahupun ingin menjawabnya…. Laporan Audit 2010 sudahpun keluar dan hangat didedahkan hampir keseluruhan media massa yang berada di Malaysia.. dan yang pelik lagi Laporan Audit 2010 ini keluar setelah beberapa hari Perdana  Menteri kita membentangkan Belanjawan 2012.. berlakunya kelewatan di situ…
Selalunya kalau kita ikuti setiap pembentangan Belanjawan Negara,, semua ahli parlimen diberikan Laporan Audit,,, tapi tahun ini pelik… berlaku kelewatan dan Belanjawan 2010 tetap dibentangkan
Namun ,, itu bagi saya bukanlah perkara yang ingin saya kongsikan hari ini..Isunya ialah PEMBELIAN BINOKULAR@ teropong lah senang nak cakap…Pembelian 2 buah teropng dengan harga yang tidak masuk akal…Pembelian teropong itu diurus oleh Jabatan Taman Laut Malaysia (JTLM).. Harganya yang dibayar sebanyak 2805% tinggi lebih mahal daripada harga pasaran. Pergh!!! Memang dahsyat… Harga sebenarnya RM 1069 tetapi dibeli pada harga RM 56350..
Hari ini , Timbalan Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Mohd Shukri Abdull mengatakan bahawa pembelian 2 buah teropng itu tiada kene-mengena dengan rasuah…. Nasib baik…. Setelah kes disiasat, beliau mendapati bahawa berlaku kesilapan disebabkan kegagalan pihak terbabit mengenal pasti harga sebenar @pasaran teropong itu… Jadi, saya berasa hairan dan pelik macam sebuah agensi kerajaan boleh memandang ringan ketika menjalankan pembelian teropong ini… Dunia hari ini penuh dengan kecanggihan ,, jadi bagi saya tiada alasan boleh berlakunya kesilapan disebabkan tidak dapat mengenal pasti harga pasaran teropong tersebut.
Perkara ini amat menarik perhatian saya kerana bagaimana mungkin urus tadbir agensi kerajaan  sebegini rupa dan ini membabitkan DUIT RAKYAT yang dileburkan akibat pembelian teropong yang sepatutnya lebih murah…  Kalau guna duit mereka sendiri tiada masalah…tiada sesiapa yang ingin persoalkan mereka..  1 lagi agensi ini juga didakwa mengendahkan Prosedur Perolehan Perbendaharaan yang mana menekankan pemantauan di seluruh aspek sebelum melakukan sebarang pembelian peralatan..
Lantaran itu , menurut Datuk Mohd Sukri , tindakan disiplin patut dekenakan kepada pegawai kerajaan agensi tersebut termasuk mengnakan surcaj kepada pegawai tersebut  disebabkan ‘kesilapan kecil’ nya yang tidak mengenal pasti harga semasa seterusnya menyebabkan kerajaan RUGI.. Beliau juga mengatakan syarikat pembekal teropong tersebut patut disenaraihitamkan oleh kerjaan kerana memanipulasi harga..
AMANAH
Allah SWT berfirman :
Maksudnya : “Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah" (al-Qashas, ayat: 26) 

Seorang muslim yang sejati itu pastilah sangat mementingkan amanah. Amanah itu menjadi agenda utama dalam hidupnya. Ini kerana amanah itu merupakan ciri-ciri utama orang yang beriman dan ia adalah lawan kepada sifat khianat. Sementara khianat itu merupakan sifat orang munafik. 

Sabda Rasulullah SAW :

Maksudnya : “Empat perkara, barangsiapa yang memiliki kesemuanya maka dia adalah munafiq yang sebenar dan barangsiapa yang memiliki salah satu daripadanya maka dia telah memiliki salah satu daripada sifat munafiq dan dia kekal memiliki ciri-ciri munafiq sehingglah dia meninggalkannya: apabila diberi amanah di khianat, apabila berkata dia menipu, apabila berjanji dia mungkiri dan apabila bermusuhan dia berlaku jahat”. 
(Shohih Muslim – Hadis ke 88)

Ia juga merupakan perintah tuhan yang tidak boleh dipandang ringan. Firman Allah SWT :

Maksudnya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat." (an-Nisaa` ayat: 58)
Sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, baginda SAW terkenal dengan gelaran al-amin yang bermaksud orang yang amanah. Inilah sifat terpuji Baginda SAW yang menyebabkan pemuka-pemuka Quraisy mati hujah untuk mempertikaikan kenabian Baginda SAW walaupun mereka terkenal dengan kefasihan berhujah dan bijak menggunakan kata-kata. Di dalam al-Quran pula, amanah itu disebut sebagai sesuatu yang berat untuk ditanggung sehingga makhluk-makhluk gergasi ciptaan Allah seperti langit, bumi dan gunung-ganang enggan untuk menerimanya apabila ditawarkan kepada mereka. Allah SWT berfirman :

Maksudnya : Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. (ingatlah) Sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. (al-Ahzab, ayat: 72)

Antara tafsiran yang agak menyeluruh bagi maksud amanah dalam ayat di atas ialah “urusan agama” sama ada ia berkait dengan dunia mahupun akhirat. Ini bermakna Islam itu sendiri adalah amanah yang mesti dipikul oleh setiap penganutnya. Dalam beberapa hadis, amanah itu ditafsirkan sebagai jawatan. 

Maksudnya : Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits telah menceritakan kepadaku bapakku Syu'aib bin Laits telah menceritakan kepadaku Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Bakr bin 'Amru dari Al Harits bin Yazid Al Hadhrami dari Ibnu Hujairah Al Akbar dari Abu Dzar dia berkata, saya berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)?" Abu Dzar berkata, "Kemudian beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya bersabda: "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar." (Shohih Muslim – Hadis ke 3404).


Maksudnya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (Shohih Bukhari – Hadis 6015)


Kenapakah agaknya jawatan itu disebut sebagai amanah? Ia seolah-olah menunjukkan bahawa hanya orang yang amanah sahaja yang layak memegang jawatan. Inilah perkara yang disebut oleh Nabi Yusuf AS ketika menawarkan dirinya untuk satu jawatan yang sinonim dengan menteri kewangan pada hari ini. Firman Allah SWT :


Maksudnya : Yusuf berkata: "Jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi (Mesir); Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya". (Yusuf, ayat: 55)

Orang yang hilang sifat amanahnya, maka secara moralnya dia sudah hilang kelayakan untuk menyandang sebarang jawatan. Bagaimana pula jika jawatan itu adalah jawatan yang sangat penting, berat tanggungannya dan berkaitan dengan maslahat rakyat.

Maksudnya : Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh telah menceritakan kepada kami Abu al-Asyhab dari al-Hasan dia berkata, "Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar al-Muzani yang sedang sakit dan menyebabkan kematiannya. Ma'qil lalu berkata, 'Sungguh, aku ingin menceritakan kepadamu sebuah hadits yang aku pernah mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sekiranya aku mengetahui bahwa aku (masih) memiliki kehidupan, niscaya aku tidak akan menceritakannya. Sesunguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya'." (Shohih Muslim – Hadis ke 203).
Ini perihal orang yang diamanahkan oleh Allah SWT, lalu dia mengabaikannya. Bagaimanakah pula keadaannya orang yang sedari awal tidak berkelayakan langsung lalu dia meminta jawatan dalam keadaan dia tidak disukai? 

Maksudnya : Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Zaid bin Wahab dari Hudzaifah bin Al Yaman telah menceritakan kepada kami Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam dua hadits; salah satunya sudah aku ketahui dan yang lainnya tengah aku nanti-nanti, beliau menceritakan kepada kami bahwa amanat turun di hati orang-orang kemudian Al-Qur`an turun dan mereka mengetahui dari sunnah lalu beliau menceritakan kami tentang tercabutnya amanah, beliau bersabda: "Seseorang tidur lalu amanah dicabut dari hatinya kemudian membekas seperti jejak kaki lalu ia tidur lagi kemudian amanat dicabut dari hatinya hingga bekasnya tetap ada seperti jejak tangan seperti bara api yang kau gelindingkan di atas kakimu lalu kau melihatnya membengkak padahal tidak ada apa pun didalamnya." Setelah itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam mengambil batu kerikil dan menggelindingkannya di atas kaki, orang-orang pun berbaiat kepada beliau hingga hampir salah seorang di antara mereka tidaklah menunaikan amanat hingga dikatakan: Di Bani Fulan ada seseorang terpercaya, hingga dikatakan pada seseorang: Alangkah kuatnya dia, alangkah cerdasnya ia, alangkah berakalnya ia padahal dihatinya tidak ada sedikit pun keimanan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Suatu masa telah mendatangiku dan aku tidak perduli siapa diantara kalian yang aku baiat di masa itu, bila ia muslim pastilah agamanya akan mengembalikannya padaku dan bila Yahudi atau Nasrani, para penarik pajaknya akan mengembalikannya padaku, sementara saat ini, aku hanya membaiat fulan dan fulan dari kalian." Berkata Abu Isa: Hadits hasan shahih. (Jami' At-Tirmizi – Hadis ke 2105)

Semoga kita mendapat pengajaran daripada peringatan di atas dan tergolong dari kalangan orang-orang yang mendengar dan membaca nasihat, lalu mereka mengikut mana-mana yang terbaik dan memberi manfaat kepada diri mereka. Amin.

1 KOMEN:

bANanA (",) said...

aku pon bce jugak psl mnde ni kat harakah..
kadang2 sedih jugak dgn negara mcm ni..persoalan pokok'y adlh pemimpin

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
FIKRAH MUJADDID

The Best Video

Loading...